Kielikaveri -opi suomea!

"Kielikaveri" - toimintaa suomen kieltä opetteleville

  • Ideana antaa ilmaista tukea nuorille ja aikuisille, jotka haluavat oppia (lisää) suomea. Monet osaavat hiukan, mutteivät uskalla puhua.
  • Kielenoppija ja kielikaveri tapaavat silloin tällöin esim. kahvikupin ääressä ja pyrkivät puhumaan suomea, ensin hiukan ja sitten kerta kerralta enemmän. Ensin voidaan opetella sanoja ja fraaseja ja seuraavalla kerralla käyttää niitä aktiivisesti, jne.
  • Kielikaveri voi innostaa oppijaa tekemään itselleen "pienten askelten suunnitelman": esimerkiksi alkaa tervehtiä muita suomeksi kun tulee kaveriansa tapaamaan. Pyytää kahvia suomeksi jne. Tarkoituksena on, että suomen kielen käyttämisen kynnys mataloituu ja oppija uskaltaa alkaa käyttää suomea aktiivisesti.
  • Toiminta on täysin vapaaehtoista ja ilmaista.
Yhteyshenkilö:
Leena Huss
Puhelin: 018-425784
Sähköposti: leena.huss@gmail.com

Kommentit