BVC delar ut språkpaket till finskspråkiga familjer i Västmanland!

Kan det här vara något för Uppsala också?

 
I Västmanland bor många personer med finska rötter och flera kommuner är finska förvaltningsområden. Därför blir Västmanland nu pilotmodell för en särskild satsning på minoritetsspråket finska, på mödravårds- och barnavårdscentraler i de kommuner som är finska förvaltningsområden.
 
Den tionde april 2013 börjar ett material som uppmanar sverigefinska föräldrar att tala finska med sina barn delas ut på alla Barnmorskemot-tagningar och Barnavårdscentraler i Västmanland. ”Språkpaketet” är ett led i arbetet att stärka de hotade nationella minoritetsspråken i Sverige.

Materialet innehåller information om nyttan med flerspråkighet, tips om hur man kan lösa eventuella problem som kan uppstå för en flerspråkig familj, expertsvar på vanliga frågor om flerspråkighet, möten med unga sverigefinska föräldrar, hänvisningar till lagar och rättigheter, och inte minst inspirerande material i form av en CD- och DVD skiva med finska barnprogram från Utbildningsradion. De första 200 paketen som delas ut kommer även innehålla en sångbok och –skiva på finska och svenska.

Västmanland har sedan länge en stor finsktalande befolkning, i vissa kommuner har över 30 procent av befolkningen finsk bakgrund, men samtidigt är språköverföringen mellan generationerna svag. Finskan var länge sedd som något fult och dåligt. Barn i svenska skolor har tidigare förbjudits att tala sina modersmål, föräldrar fick rådet att tala svenska till sina barn och detta är saker som har satt sina spår för flera nationella minoritetsspråk.
 
Bakom materialet står:
Sverigefinska ungdomsförbundets Arvsfondsprojekt Revitalisera mera i samarbete med Västerås stad, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Köpings kommun, Skinnskattebergs kommun och Utbildningsradion, med stöd av Institutet för språk och folkminnen och i samverkan med Landstinget Västmanland
 

Vi i Uppsala har också bokpaket!

I Uppsala delar Rusukki (Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala) ut bokpaket till finskspråkiga familjer. Detta med stöd av förvaltningsområdes pengar. Att få bokpaket utdelade via barnavårdscentraler är en lyx eftersom man har större chans att nå ut till alla finskspråkiga familjer.
För mer info om Rusukkis bokpaket läs mer här.
Lisää tietoa Rusukin kirjapaketista löydät täältä.
 

Vad tycker ni om det här? Mitä pidätte tästä?

Kommentit