Delaktighet och inflytande: nationella minoriteter


En inspirationsskrift från Länsstyrelsen


Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytandet är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.
 
Länsstyrelsen och Sametinget har tagit fram en skrift där du kan läsa om hur nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande och delaktighet för nationella minoriteter. Beställ broschyren på Länsstyrelsens webbplats eller ladda ner som pdf.

Kommentit