Den finländska konstnären Maya Rygaard ställer ut på Edsvikens konsthall

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den finländska konstnären Maya Rygaard ställer ut på Edsvikens konsthall
24 aug-15sept.

Utställningens tema är Finland och finländarnas öde under andra världskriget.
 
Se uutisets inslag här.
 

FSU-finlandssvenskar i Uppsala arrangerar en resa till Edsvikens Konsthall

tisdagen den 10 september. Andra intresserade kan också följa med.

De åker med Bergsbrunna buss från Uppsala konsert och kongress kl. 11.00,
retur kl 16.00

 

Priset för resan inklusive inträde är 280 kr.

Eventuell förtäring betalar man själv.

 

Svar senast den 5 september till Liisa Wergilis

på e-post liisa.wergilis@comhem.se eller telefon : 0730 - 480 281
eller Susanna Laine på e-post susala@live.se

eller ring 0730 974320

Kommentit