Lagförändringar pågång beträffande modersmålsundervisningen
Regeringen slopar kravet på förkunskaper när det gäller undervisning i modersmålet. Tidigare har det krävts att tex andra och tredje generationens sverigefinnar kan en del finska hemifrån innan de kan beviljas undervisning i språket i skolan.
Regeringen föreslår i höstens budget att alla barn tillhörande de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer eller judar ska få rätt till modersmålsundervisning i grundskolan.
- Vi vill ge elever som vill återta och lära sig sina minoritetsspråk den möjligheten, säger integrationsminister Erik Ullenhag.
Även kravet på minimiantalet elever slopas
Skollagen har tidigare krävt att det finns minst fem elever som vill läsa minoritetsspråk för att kommunen ska vara skyldig att anordna en modersmålsgrupp. Det kravet skall nu slopas. Regeringen ger dessutom Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Förändringarna i skollagen träder i kraft hösten 2015.
Läs och hör mer på Sisuradio.

Kommentit