Mikä lippu ruotsinsuomalaisille?
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta järjestää kansanäänestyksen ruotsinsuomalaisten omasta lipusta. Valtuuskunta on aikaisemmin järjestänyt kilpailun, jossa pyydettiin ehdotuksia omaksi lipuksi. Ehdotuksista Valtuuskunnan vuosikokous valitsi ne kaksi jotka ovat nyt 
ehdolla omaksi lipuksi.

Äänestyksen voi suorittaa valtuuskunnan kotisivulla, osoitteessa http://www.sverigefinne.nu tai lähettämällä postitse äänestyslipun, joka löytyy samalta kotisivulta sekä Ruotsin Suomalainen ja Suomen Uutisviikko -lehdistä viikolla 50.

Äänestyksessä voi ensiksi ottaa kantaa kysymykseen, tarvitaanko omaa lippua, ja jos vastaa myöntävästi, voi sen jälkeen äänestää jompaa kumpaa lippuehdotusta. Jokainen äänestäjä voi äänestää vain yhden kerran joko netin kautta tai postitse. Äänestysaika on 12.12.2013 – 12.01. 2014. 

Kommentit