Minoriteternas kritiska rapport till Europarådet -exempel från Uppsala kommunI en rapport som Svenska kyrkan och ett antal minoritetsorganisationer publicerar i dag konstateras att nationella minoritetsbarns utbildningssituation är så allvarlig att den på sikt hotar bevarandet av dessa språk i Sverige. De rättsliga och strukturella bristerna i skolan kvarstår trots Europarådets upprepade kritik. Europarådet gör ett granskningsbesök i Sverige den 17-19 december.
Uppsala kommun omnämns på sid 12 och 19.
Rapporten i sin Marginalized and Ignored -National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013:

Ruotsin kirkon ja vähemmistöjärjestöjen varjoraportti vähemmistölasten opetustilanteesta on julkistettu ja annettu Euroopan neuvostolle joka lähipäivinä on Ruotsissa:
Marginalized and Ignored -National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013
Siinä on muutama esimerkki myös Uppsalan kunnasta (s. 12 ja 19).

Och på Ekot/Ekossa: Regeringen får kritik för minoritetspolitik 
"Sverige är dåligt på att garantera sina fem nationella minoriteter rätten att hålla sina språk vid liv. Det hävdar Svenska kyrkan och flera minoritetsorganisationer i en rapport i dag. Kaisa Syrjänen Schaal, som jobbar på Svenska kyrkan och har skrivit den kritiska rapporten, säger att problemet är otydliga lagar och brist på modersmålslärare.

– Sverige har fått internationell kritik sju gånger tidigare på utbildningssidan och trots det så har det inte hänt jättemycket. Regelverken är för svaga, de är för otydliga. Och det andra handlar om att det finns en massa strukturella problem. När de ska få undervisning så funkar det inte därför att det inte finns lärare, säger Kaisa Syrjänen Schaal.

I dag kommer representanter för Europarådet för att kontrollera hur Sverige sköter rättigheterna för landets fem språkminoriteter - finska, tornedalsfinska, samiska, romani chib och jiddisch. Sedan 2003 har rådet flera gånger kritiserat brister, framför allt på utbildningsområdet." Mer på Ekot här.

Ja myös Uutisissa: Vähemmistökielipolitiikkaa kritisoidaan

Uppsalan kunnasta raportista/Om Uppsala kommun i rapporten:

"Minority representatives may have great
difficulties in raising other issues of concerns, such as the educational situation of minority
children in comprehensive school.

Example case: Uppsala municipality
In 2008 when the government altered the regulations on mother tongue tuition for Finnish and Yiddish the
municipalities were allocated additional state funding as a compensation. The extra allocation was added to
the general government funding that the municipalities receive for education. Many municipalities have not
been aware of these extra allocations, in spite information provided by Sveriges kommuner och landsting,
an NGO for municipalities and county councils. In Uppsala, which is the fourth largest city in the country,
the Sweden Finnish minority has had great difficulties in the consultations regarding the use of these extra
allocations. At first the municipality of Uppsala denied the existence of these extra allocations (approximately
340 000 SEK per year). When the municipality finally located the money, the minority and the municipality
had different views on how the allocation should be used. The minority protested in a written complaint
in February 2013 and has still not received an answer. A general challenge in the consultations is the fact
that politicians in charge do not attend the consultations, even after having promised to do so. The Sweden
Finnish minority has also argued that the extra allocation for mother tongue tuition in Finnish could be used
to increase the minimum amount of time offered to pupils in mother tongue tuition (30 min), but nothing has
changed. So even in a large municipality, that is part of the administrative area and that receives additional
funding for promoting the Finnish language, it has not been possible to use specific minority allocations in a
way would meet the needs of the minority families."

"Section 17, Minority Act:
“When a municipal authority in an administrative area offers a place in the pre-school or such pedagogical
operations which are referred to in Chapter 25 of the Educational Act (2010:800) which supplement or are
offered instead of pre-school, the municipal authority shall offer a child whose parents or guardian so request
a place in the pre-school activity where the whole or part of the activity is carried out in Finnish, Meänkieli or
Sami as appropriate.”
The current wording in the Minority Act is questionable. According to Article 8.1 of the European
Charter a “substantial part” of pre-school education is to be made available in the minority
language. The purpose of Article 8.1 is to provide minority children with additional educational
support or training of some sort in order to develop the child’s minority language. ”Substantial
part” in Article 8.1 is significantly more than “part of” in the Swedish regulation.
The Schools Inspectorate has concluded that, with regard to “part of” in the Minority Act it is
sufficient that there is some content in the pre-school that gives minority children the possibility
to use their minority language. This could for instance be a person, not necessarily someone
working at the pre-school, that would come and read stories at the pre-school once a weak. 

Example Case: Uppsala municipality
In Uppsala, Finnish parents whose children were not admitted to the only existing but overfull Finnish-medium pre-school, were offered a “bilingual option” consisting of: a group with no Finnish-speaking staff but some activities like visiting the existing Finnish-medium group every now and then and having a Finnish-speaking person visiting the class once a week. When the parents protested against such a solution and asked for a pre-school group with part of the regular activities in Finnish, the legal expert of the municipality stated that there was no minimum level in the legal obligations of what could be considered as pre-school education “partly” in a minority language."


Kommentit