Toinen suomenkielinen esikouluosasto Uppsalaan -vihdoinkin!
Lautakunta on tehnyt päätöksen toisen suomenkielisen esikouluosaston perustamisesta Uppsalaan vuoden 2014 aikana. Vanhempien saamien tietojen mukaan uusi osasto avattaisiin Hällbyn esikouluun Luthagenin kaupunginosaan elokuussa 2014. Myös nykyisin Brunen esikoulussa sijaitseva Siili-osasto siirretään Hällbyn esikouluun.En till finskspråkig förskoleavdelning öppnas i Uppsala!

Barn och ungdomsnämnden har nu beslutat att uppdra åt Förskola Vård & bildning att
tillhandahålla två finsktalande förskoleavdelningar från hösten 2014. Det innebär ytterligare en finsktalande avdelning utöver den som idag finns på Brune förskola. Luthagens förskoleenhet har fått uppdraget att ansvara för båda dessa avdelningar.

Nämnden väljer att placera båda avdelningarna på samma förskola från och med 1 augusti 2014, på Hällby förskola. Anledningen till att ha båda avdelningarna på samma förskola är att det är viktigt att kunna garantera en fortsatt god kvalitet på de finskspråkiga avdelningarna. Det gäller tillgång till kompetent personal, böcker och material på finska, samarbete mellan avdelningarna, gemensamma aktiviteter, kompetensutveckling mm.

Detta innebär att den nuvarande finsktalande avdelning, Siili, på Brune förskola flyttas till Hällby förskola. De finskspråkiga barn som idag står i kö och önskar plats på en finsktalande förskoleavdelning kommer att erbjudas plats på Siili, på Hällby förskola. Det totala antalet platser blir ca 36 beroende på barnens åldrar.

Liity Facebook-sivulle "Uppsalan lasten oikeus suomenkieleen" ja "tapaa" muita kaksikielisiä perheitä!

Kommentit