Extra allt! Varför flerspråkighet är så bra


"I januari 2011 visade kanadensiska forskare att fransk-engelskspråkiga barn redan vid två års ålder hanterar distraktioner bättre än sina enspråkiga kompisar. I april samma år kunde man läsa i tidskriften Child Developmentatt barn som föds in i tvåspråkighet är bättre på att multitaska, det vill säga snabbt skifta fokus mellan olika uppgifter. Och ett brittisk-italienskt forskarlag hade jämfört 62 barn som talade dels engelska och gaeliska, dels italienska och sardiska, med jämnåriga som bara talade engelska respektive italienska. Kompetensen att växla mellan språk visade sig spilla över och göra de tvåspråkiga barnen mer kvicktänkta när de ägnade sig åt matematik, problemlösning och andra kreativa utmaningar. Nyligen visade dessutom den kanadensiska flerspråkighetsforskaren Ellen Bialystok och hennes spanska kolleger att flerspråkiga barn har bättre arbetsminne, det vill säga förmåga att hålla en mängd information i huvudet medan man utför en uppgift. Barnen i studien var mellan fem och sju år gamla, en viktig period i arbetsminnets utveckling. Dessutom visade det sig att ju komplexare uppgifter som forskarna gav barnen, desto större blev skillnaden mellan de en- och tvåspråkiga barnen."

Läs hela artikeln

Kommentit