Perspektivbyte på språk- och identitetsutveckling hos tvåspråkiga ungdomar

Transkulturellt forum anordnar föreläsning 13/11Perspektivbyte på språk- och identitetsutveckling hos tvåspråkiga ungdomar 
 - Den traditionella synen på språk stämmer inte längre överens med nya
 forskningsrön där språk och identitet numera ses som resultat av flyktiga,
 flerdimensionella och hybrida interaktioner där man iscensätter sina
 identiteter.

Under de senaste två-tre decennierna har studier och förståelsen av identitet ändrats radikalt,
inte minst genom att nya grupper av studerade människor hamnat i fokus. En sådan kategori
är unga, urbana människor, som lever i en miljö som karaktäriseras av mångfald på olika plan,
bl. a. språkligt, kulturellt och socialt. Detta har lett till att man ser identiteter som resultat av
interaktion där man iscensätter sina identiteter: man talar hellre om flyktiga, flerdimensionella
och hybrida identiteter, än om givna eller "existerande" sådana. Detta har i grunden också
påverkat teoribildningen kring studier av identitet, men också av språk.

Dessa mer flyktiga beskrivningar kommer ofta på kant med, hur många människor upplever
sin identitet och förstår begrepp som språk. Likaså uppstår konflikter mellan denna syn och
den samhälleliga och politiska diskursen om dem.

Under presentationen problematiseras detta att nya forskningsrön och folks/lekmäns
föreställningar tydligt har glidit ifrån varandra. En del intresse kommer att ägnas åt att
diskutera effekterna av hur de sociala konstruktionerna av och identiteter påverkats och
påverkas av denna utveckling. Särskilt ägnas intresse åt utbildningsaspekter i ett
mångfaldssamhälle.

Föreläsare: Jarmo Lainio, professor i institutionen för baltiska språk, finska och tyska, vid
 Stockholms universitet
Datum &Tid: 13 november 2014 kl.13.30-16.30 
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm, Katasalen
Kostnad: 720 kr exkl moms (900 kr totalt)
Anmälan: Anmälan via hemsidan www.transkulturelltforum.se och genom inbetalning till
 bankgirot 851-9043

Anmälan är bindande men kan överlåtas
För mer information kontakta Ritva Reed tel: 070-32 62 190

Kommentit