Uusi raportti vähemmistölasten ja -nuorten oikeuksista!


Kymmenen tapaa saada vähimmistölapset tuntemaan ylpeytta ja iloa taustastaan!
Tio bra sätt att få minoritets- och urfolksbarn att känna stolthet och glädje över sin bakgrund. De tio punkterna presenteras idag i en ny rapport som Svenska kyrkan och Uppsala universitet tagit fram. Rapporten bygger bland annat på barn och ungas egna synpunkter och behandlas på ett seminarium om minoritetsrättigheter med bl a integrationsminister Erik Ullenhag.
Lisää raportista

Kommentit