Nimi on tärkeä!

Märit Frändén skriver:
Namn är viktiga! Och kanske speciellt viktiga om man tillhör en minoritet? Namnen är ju en del av den egna kulturen – men samtidigt något som måste fungera i det svenska samhället.
Jag är namnforskare på universitetet i Uppsala, och håller just nu på med en undersökning av förnamn i samiska, sverigefinska och tornedalska / norrbottensfinska familjer. Hjälp mig genom att svara på en kort enkät! Det tar bara några minuter och det spelar ingen vilken ålder dina barn har. Enkäten är anonym och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Skicka gärna länken vidare till andra du känner!
Den sverigefinska enkäten finns här


Kommentit