Sverigefinländare osynliga i svenska läroböcker!


Svenska elever lär sig inte mycket om sverigefinländare i skolan. Om minoritetsgruppen nämns är bilden i huvudsak negativ. Foto: Dan Hansson / SvD / TT
Sveriges största nationella minoritet – sverigefinländarna – saknas i stort sett helt i de svenska läroböckerna. Sisuradios rundfråga visar att varken politiker eller skolboksförlag tar på sig ansvaret. 
Sverigefinländare erkändes som en nationell minoritetsgrupp år 2000. Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan arbetade med frågan 1999 och medger nu att osynligheten i skolböckerna är ett misslyckande.  
– Det är klart det är ett misslyckande om vi fortfarande, 15 år senare, inte ens vet vilka de nationella minoritetsgrupperna är, säger Ibrahim Baylan.
Enligt Ibrahim Baylan beror detta på att skolan genomgått många förändringar och att ämnet inte ansetts vara tillräckligt viktigt.
Enligt en färsk studie, gjord av Antti Ylikiiskilä vid Stockholms universitet, är sverigefinländare i stort sett osynliga i de svenska läroböckerna. Om de syns, är bilden ofta föråldrad och negativ. I studien ingick närmare 100 grundskoleböcker i svenska och historia. Det visade sig att begreppet sverigefinländare används enbart i ett fåtal av böckerna.
Lue ja kuuntele enemmän Sisuradion sivulta.

Kommentit