Euroopan neuvosto kritisoi vahvasti vähemmistökielten opetusta Ruotsissa

Euroopan neuvosto on jälleen kerran todennut, että vähemmistökielten opetus on Ruotsissa laiminlyöty täysin.

"Sverige får återigen kritik från Europarådet för missförhållanden i utbildningen för de nationella minoriteterna. Situationen har till och med blivit värre de senaste åren då färre elever får tillgång till tvåspråkig undervisning.  

---

"En timme i veckan helt otillräckligt"

Gapet mellan Europarådets rekommendationer och den svenska verkligheten är stort.
Lue lisää

Kommentit