Lue lapsenlapsellesi! Kaksikielinen projekti lähtee käyntiin

INBJUDAN TILL AVSPARKEN FÖR PROJEKTET ”LÄS FÖR BARNBARNEN”
 
Om en dryg vecka, den 6 september, går startskottet för vårt tvååriga projekt ”Läs för barnbarnen”, där vi uppmanar alla sverigefinska pensionärer att föra sina kunskaper i finska språket vidare till sina barnbarn. Inom ramen för projektet publicerar vi boktips över finsk barnlitteratur som lämpar sig för högläsning, vi genomför inspirationsträffar med de sverigefinska pensionärerna och andra läsfrämjande arrangemang i samarbete med skolor och bibliotek. Erfarenheterna av projektet kommer vi sedan att ställa till andra språkliga minoriteters förfogande.
 
Projektet, som finansieras av Språkrådet, är ett samarbete mellan Förbundet Sverigefinska Pensionärer, bibliotek och skolor inom det finska förvaltningsområdet och Finlandsinstitutet. Projektledare är Finlandsinstitutets bibliotekarie Anna-Leena Forsberg.
 
Projektet inleds med en presentation av finsk barnlitteratur och besök av 16 (!) finska barn- och ungdomsförfattare. Ordföranden för den finska föreningen för barn- och ungdomsförfattare, Tuija Lehtinen (författaren bakom de populära Laura-böckerna), intervjuas av översättaren Janina Orlov. Därefter tillfälle att bekanta sig med författarna.  

Tid
: Lördagen den 6 september kl. 13.00-15.00
Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk:  Arrangemanget är tvåspråkigt.
 
Meddela gärna om Du har möjlighet att komma tilljulia.immonen@finlandsinstitutet.se  

Kommentit