Vill du lära dig riktigt bra finska?

Stipendium för att åka till Finland som utbytesstudent med YFU

Fram till 1 mars 2015 kan du mellan 15-18 år söka ett stipendium värt 24,000 kr för att åka som utbytesstudent till Finland. I Finland kommer du bo i en finsktalande värdfamilj och gå i den lokala gymnasieskolan ett helt läsår.
Detta är det utan tvekan bästa det sättet att lära sig riktigt bra finska! Detta är samma upplägg som att åka på High School Year till USA, fast till Finland.

Stipendiesumman dras av programpriset (56,900 kr). Som utbytesstudent i Finland med YFU får du behålla ditt studiestöd (1.050 kr/mån) samt att du får ett inackorderingstillägg (1,500kr-2,000kr/mån)

I programpriset ingår förberedelseläger och hemkomstläger i Sverige, läger och träffar i Finland med de andra utbytesstudenterna från hela världen, samt ett läger i Tyskland tillsammans med alla andra europeiska studenter som reser till ett europeiskt land med YFU.

YFU (Youth For Understanding) är en icke-vinstdrivande utbytesorganisation som har funnits 53 år i Sverige (www.yfu.se) och 56 år i Finland (www.yfu.fi) YFU bygger broar mellan länder genom ungdomsutbyten.
Har du frågor eller funderingar kring stipendiet eller YFUs program, kontakta gustav@yfu.se tel: 08 650 50 25 
Gustav Johansson
Outbound coordinator

Youth for Understanding Sweden
Vikingagatan 45
113 42 Stockholm
Phone: +46 8 650 50 25
E-mail: gustav@yfu.se

www.yfu.se
Facebook:YFU Sweden
Twitter: YFUSverige
Instagram: YFUSweden

Kommentit