Tukholman yliopisto tarjoaa: Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen suomenkielisille-kurssi

Tukholman yliopiston suomen kielen osasto järjestää kevätlukukaudella 2015 kurssin Finska, Läs- och skrivundervisning för finskspråkiga, 7,5 hp (Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen suomenkielisille, 7,5 korkeakoulupistettä).

Kurssi soveltuu suomen kielen ja kirjallisuuden opettajille, sellaisiksi aikoville, lasten vanhemmille tai lasten suomen kielen kirjallisesta kehityksestä kiinnostuneille. Se sopii mainiosti esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukseksi. Kurssi antaa tietoutta lapsen suomen kielen kehityksestä yksi- ja monikielisessä ympäristössä sekä oppimisvaikeuksien tunnistamisesta. Opetuksessa perehdytään tärkeimpiin lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiin. Käytännön esimerkkien kautta arvioidaan lapsen luku- ja kirjoitustaitoa ja sitä, miten sen kehittymistä voidaan tukea.

Suomeksi järjestettävällä kurssilla on luentoja ja seminaarikeskusteluja. Kurssi arvioidaan itsenäisten kotitehtävien ja muiden kurssitöiden perusteella. Opetus järjestetään lauantaisin.

Kurssille haetaan sivuston antagning.se kautta. Pääsyvaatimuksena on peruskelpoisuus korkeakouluopintoihin (grundläggande behörighet), ja kurssi edellyttää suomen kielen taitoa: opetus on suomeksi. Kurssille on mahdollista hakea myös varsinaisen hakuajan jälkeen.

Opetus järjestetään kevätlukukaudella 2015 lauantaisin
• la 7.3. klo 11-15.30

• la 14.3. klo 11-15.30

• la 11.4. klo 11-15.30
• la 2.5. klo 11-15.50

Kurssisuunnitelma, lukujärjestys ja kurssikirjallisuus löytyvät suomen osaston kotisivulta www.finska.su.se  

Kommentit