Onnista & Ilonasta vertaistukea suomenkielisille vanhemmille!

Onni & Ilona -yhdistys perustettiin muutaman aktiivisen vanhemman toimesta loppusyksystä 2014. Tarkoitus oli perustaa yhdistys, jossa vanhemmat vertaistuen ja verkostoitumisen kautta pääsevät vaikuttamaan lastensa kielellisiin oikeuksiin.

Haluamme yhdistää vanhempia kansallisella tasolla jotta saamme vaikutusvaltaa eri tahojen kautta. Pyrimme myös yhdessä tukemaan ja kannustamaan vanhempia jatkamaan tai aloittamaan suomenkielen opettamisen lapsilleen. Oman suomenkielen osaamisen tason ei tarvitse vaikuttaa yhdistyksen jäsenenä olemiseen vaan pyrimme löytämään aktiviteetteja, verkostoja ja tapoja rohkaisemaan myös heikomman suomenkielen käyttöä. Yhdistyksemme on kaksikielinen, toimimme siis sekä suomen- että ruotsin kielellä.

Kommentit