Pressmeddelande: Sverigefinnarnas flagga hissas för första gången i Uppsala!


Uppsala kommun är sedan den 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska och i kommunen bor cirka 15 000 sverigefinnar. År 2014 fick sverigefinnarna en egen flagga som nu hissas för första gången på sverigefinnarnas dag den 24 februari. Sverigefinnarna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. 
Uppsala kommun är sedan den 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är kommunen skyldig att tillhandahålla bland annat barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Likaså ska finsktalande kunna få service på finska i olika ärenden hos kommunen. Den sverigefinska kulturen och det finska språket ska även annars lyftas fram och barns utveckling av en kulturell identitet och det egna språket ska främjas särskilt. Lue lisää


Kommentit