Suomenkielistä kokopäivä-diakonia tarvitaan! Vi behöver en finskspråkig heltidsdiakon i Uppsala!

  Petition: 100% finsk diakon till Uppsala

Vi är synnerligt oroliga över planer om att den finska församlingsgruppens diakon skulle inneha enbart 75% av sin tjänstetid på finska. Uppsala finska församlingsgrupp behöver också i fortsättningen en tjänst med 100% finskt församlingsarbete. Diakonin handlar ju om att arbeta med de mest utsatta människorna. Detta arbete har inte på något sätt minskat. Vi ser ingen grund till detta, att arbetet på finska skulle minska i detta skede eftersom åldersstrukturen kommer att visa en kurva var den äldre befolkningen kommer att växa under de kommande åren.

Det sättet hur Svenska Kyrkan behandlar sina minoriteter berättar ju om kyrkans värdegrund. Den gemenskap som baserar sig på kristen värdegrund borde vara före sin tid i att behandla minoriteter väl. Detta bör förverkligas genom att värdesätta det finskspråkiga arbeteT i Uppsala, som ju också är ett finskt förvaltningsområde i kommunallagen. Vi vill yttra oss starkt för att den finska församlingsgruppen i Uppsala skall få en diakon som jobbar 100% på finska. Tjänsten skall besättas snarast!


Kommentit