Årets lika villkorspris till Leena Huss


2014 års lika villkorspris vid Uppsala universitet har tilldelats Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk vid Hugo Valentincentrum. 
Motiveringen lyder:

"Professor Leena Huss vid Hugo Valentin-Centrum tilldelas lika villkorspriset för sitt mångåriga arbete med att öka förståelsen för minoritetskulturer och minoritetsspråk. Hennes engagemang och kunskap inspirerar såväl studenter som kollegor och är av stor betydelse för Uppsala universitet."

- Jag blev oerhört glad över utmärkelsen, säger Leena Huss. Det här är ett viktigt forskningsområde, som blir viktigare med åren. Det här priset betyder mycket för mig och inspirerar mig i mitt fortsatta arbete.
Det delades ut vid lika villkorsdagen den 4 mars på Museum Gustavianum.
Lika villkorspriset vid Uppsala universitet delas ut till en person eller en grupp som utfört framstående insatser för främjandet av lika villkor inom universitetet. Förutom utmärkelsen får pristagaren ett anslag på 25 000 kronor. Både studenter och anställda kan nominera till priset. Lukekaa lisää tästä.
Iloitsemme Rusukissa, että Leenan uupumaton työ vähemmistöjen ja vähemmistökielien eteen on huomioitu Lika villkorspalkinnolla!

Kommentit