Sauna tekee onnelliseksi!

Sedan urminnes tider har människor använt sig av värme för att lindra såväl själsliga som fysiska krämpor. Nu bevisar modern forskning att regelbundet bastande har mätbart positiva effekter på serotoninhalten i blodet.

I en samtid präglad av stressrelaterade sjukdomar, utmattningsdepressioner och nedstämdhet intresserar sig allt fler forskare för sambandet mellan en förhöjd kroppstemperatur och hälsa. Christopher Lowry, forskare vid University of Colorado, har gjort banbrytande upptäckter kring sambandet mellan värme och välbefinnande.

– Intuitivt vet vi alla att vi mår bra av värme och det har varit utgångspunkten för vår forskning, säger Lowry till Colorado Arts and Sciences.
Lowry har i sin forskning identifierat en grupp neutroner i hjärnan som vid förhöjd kroppstemperatur släpper ut ökade mängder serotonin i kroppen. Serotonin är en kroppsegen så kallad neurotransmittor som påverkar vårt humör och vårt beteende. Nästan alla antidepressiva läkemedel verkar genom att aktivera serotonin-systemet.

Lue lisää

Kommentit