Viktig info! Rätt till nybörjarfinska i grundskolan om du har sverigefinsk bakgrund!


Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning. Ändringarna om modersmålsundervisning börjar gälla den 1 juli 2015.
Tidigare krävdes att eleven skulle ha en vårdnadshavare som hade språket som modersmål och att eleven skulle ha grundläggande kunskaper i språket. Nu räcker det att eleven tillhör minoritetsgruppen. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk d v s finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, ska erbjudas även om det endast är en elev som vill läsa språket och/eller om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Info från Språkskolans hemida:

Nytt för minoritetsspråken från ht 15

Alla elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna kommer att ha rätt att läsa sitt modersmål även om de inte har grundläggande kunskaper i språket.
Minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) kommer att kunna läsas i två olika spår. Ett spår för de som har grundläggande kunskaper. Ett andra spår för de som är nybörjare och har språket ”som andraspråk”.
Det är viktigt att ni som anmäler er till modersmål i ett nationellt minoritetsspråk anger vilket av dessa  spår ni önskar undervisning i, tex. finska som modersmål (med grundläggande kunskaper) eller finska som andraspråk (nybörjare).

Kommentit

  1. Kan någon ge definitionen för begreppet "sverigefinsk bakgrund". Det finns massor av svenska släktingar som tycker att deras barnbarn är svenskar och ingenting annat då barnen är födda i Sverige och pratar enbart svenska med sina föräldrar, även med sin pappa/ mamma som har finska som modersmål!

    VastaaPoista
  2. Var och definierar sig själva. Man kan vara både svensk och sverigefinsk. Vanligaste är väl att man har en förälder el mor och farförälder som har finsk bakgrund. Finskan har alltid funnits i Sverige och nu finns det en möjlighet att återevröra språket som har gått förlorad i en språkassimilering. Se regeringsbetänkandet: Regeringen uttalar i propositionen att modersmålsundervisningen har ett bredare syfte och funktion för elever som tillhör de nationella minorite- terna än för andra elever. För dem som tillhör de nationella minoriteterna syftar modersmålsundervisningen inte enbart till att bevara och utveckla ett språk, utan också till att ge möjlighet att revitalisera ett språk som gått förlorat i föräldragenerationen eller ännu tidigare till följd av den svaga ställning som de nationella minoritetsspråken haft under lång tid.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti