Fler värnar om de nationella minoriteterna

På uppdrag av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har TNS Sifo undersökt allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Här är några resultat från undersökningen.
Den nya undersökningen visar att allt fler i befolkningen tycker att det är viktigt att samhället ger stöd till de nationella minoriteterna. 40 procent av de tillfrågade anser det vara mycket viktigt, vilket är en rejäl ökning jämfört med 2010 då siffran var 27 procent. I gruppen unga (15-29  år) har andelen fördubblats.
Läs mer här:
Fler värnar om de nationella minoriteterna - Institutet för språk och folkminnen

Kommentit