Kouluvirasto ehdottaa vähemmistökielten opetukseen minimituntimäärää

Heinäkuussa suomen kielen äidinkielenopiskelu avautuu myös vasta-alkajille. Syyslukukaudesta lähtien ei siis enää vaadita, että oppilaalla pitää olla perustiedot kielessä, jotta opetukseen pääsee.
Tätä muutosta varten Kouluvirasto on luonut suomen kielen opetukseen uuden kurssisuunnitelman, jossa on myös oma opetuspolku aloittelijoille.

"Tavoitteet mahdottomat tunnin opetuksella"

Osa lähetevastauksen kurssisuunnitelmista Kouluvirastolle jättäneistä on kuitenkin sitä mieltä, että tavoitteet on mahdoton saavuttaa, jos opetuksen määrää ei lisätä nykyisestä käytännöstä, jossa opetusta usein annetaan 30-50 minuuttia viikossa.
Lue lisää

Kommentit