Lär dig mer om minoritetslagstiftningen!
Lennart Rohdin (fp) var tidigare statssekreterare för flykting- och invandringsfrågor. Han berättar här om vilka krav den nationella minoritetslagen ställer på samtliga kommuner och landsting i Sverige. Den finns för att skydda Sveriges nationella minoriteter och ge dem inflytande över frågor som berör dem. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Finns på Utbildningsradion Play UR Samtiden - Romska rättigheter/ Den nationella minoritetslagen - UR Play

Kommentit