Innovativ tvåspråkighetspedagogik i förskolan, seminarium i Uppsala den 10 september!

Är du intresserad av nationella minoritetsspråk i förskolan?
Uppsala kommun är sedan 2010 förvaltningsområde för finska och är skyldig att tillhandahålla förskola helt eller delvis på finska. Också barn vars modersmål eller arvsspråk är något av de andra nationella minoritetsspråken, samiska; romani chib; meänkieli eller jiddisch, har rätt till utveckling av den språkliga och kulturella identiteten.

Den 10 september 2015 inbjuder vi dig till ett seminarium om innovativ tvåspråkig pedagogik. En ny verksamhet i Jyväskylä, Finland, presenteras, där en förskolepedagog tillämpar tvåspråkig (finska-svenska) pedagogik med finskspråkiga förskolebarn i åldern 2-6 år, samt forskningen kring metoden. Seminariet riktar sig till tjänstemän och politiker inom utbildningsområdet, förskolepersonal, föräldrar samt övriga intresserade. Språk: svenska. Kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan, se nedan.

”Barn lär sig språk lättare ju yngre de är. Och det går bra att tala flera språk om varandra, till och med i samma mening. Det visar både forskning och praktisk erfarenhet.” Hufvudstadsbladet 2015-02-18 i en artikel om den tvåspråkiga pedagogiken i Jyväskylä

PROGRAM
Välkommen
Caroline Andersson (S), utbildningsnämndens ordförande

Pedagogik på två språk i teori och praktik
Åsa Palviainen, professor i svenska, Jyväskylä universitet och
Susan Helldén-Paavola, barnträdgårdslärare, daghemmet Sidofickan, Jyväskylä

Nationella minoritetsspråk i förskolan i Sverige
Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet

Utmaningarna med språket på förskolan
Jerusha Meyer, förskollärare och Bettina Jansson, barnskötare, finskspråkiga förskoleavdelningen Huvikumpu/Villekulla, Hällby förskola

Diskussion och frågor

Avslutning
Inger Jonsson, chef kommunala förskolan

Tid: torsdag 10 september 2015 kl. 16.00-18.00
Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, plan 7, matsalen
Anmäl dig här senast den 3 september 2015

Välkommen!


Arrangörer: kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen. Vid frågor kontakta: Nina Klinge-Nygård, kommunledningskontoret, tel. 727 18 32, e-post: nina.klinge-nygard@uppsala.se

Kommentit