Nu får alla elever studera sitt minoritetsspråk - om de får veta omlagändringen

Efter en ändring i skollagen får grundskoleelever från i höst läsa sitt minoritetsspråk som modersmål, även om de inte har kunskaper i språket sen tidigare. Sisuradios kartläggning visar dock att informationen om lagändringen på många håll varit bristfällig.

Leena Huss är professor i finska vid Uppsala universitet och forskar kringt språkbevarande och återtagande av minoritetsspråk. Hon är bekymrad:
– Många barn i Sverige har gått miste om sina språkliga rättigheter på grund av den assimilationspolitik som tidigare fördes i Sverige. Med den här lagändringen skulle man ge dem en möjlighet att ta tillbaka sitt språk. Om det stupar på att informationen inte når fram så är det verkligen ett misslyckande!

Fler elever har sökt sig till modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken efter att skollagen ändrades så att eleverna även kan läsa språken som nybörjarspråk.
Sisuradios kartläggning visar dock att det kan finnas många elever som berörs som inte nåtts av nyheten om de nya reglerna.

Hälften har fel på hemsidan

Sisuradio kollade läget i de tio kommuner i Sverige som har störst befolkning med finsk bakgrund. 
Hälften av dessa kommuner har till exempel gammal informationen på hemsidan om reglerna för undervisningen. 
En av de kommunerna är Huddinge söder om Stockholm. 
På Huddinge kommuns hemsida står det inte bara att eleverna ska ha grundläggande kunskaper i minoritetsspråket utan också att det för finskans och jiddisch del även krävs en grupp på fem elever för att undervisningen ska komma igång - något som ändrades redan 2008.  
– Kommunen har inte gjort någon riktad information om detta. Vi har pratat om att skriva mer riktat om det på kommunen hemsida, säger Leif Gustafsson som är biträdande rektor - ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen.
- Men just nu så står det ju helt felaktig information på er hemsida. Hur kommer det sig?  
– Det kan jag inte svara på riktigt. Det måste vi naturligtvis ändra på så fort som möjligt.  
Läs och lyssna mer här. Sisuradio.

Kommentit