Sökes: Intresserade föräldrar med barn i förskola och skola!Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ska genomföra en fördjupad uppföljning om barn och ungas rätt till sitt nationella minoritetsspråk i ett antal kommuner som ingår i något av förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli.
Syftet är att få ökade kunskaper om de faktiska förhållandena för barnens möjligheter att tala och utveckla sitt språk i skola och förskola. Därför söker myndigheterna föräldrar med barn som har förskoleverksamhet, modersmålsstöd och/eller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska och som vill delge sina erfarenheter och synpunkter kring dessa verksamheter.
Vi vill veta mer om hur modersmålsundervisning och modersmål i förskolan och skolan fungerar, hur ni upplever möjligheten till inflytande och kommunens organisation, kartläggningsarbete och ansvar i frågan. Uppföljningen kommer att ske under hösten/vintern 2015-2016.
Ditt deltagande i referensgruppen kommer att ske via mejl och/eller webbaserat forum.

Kommentit