Rusukin syyskokous nyt lauantaina 14/11 klo 13-15


Muistutuksena kaikille: nyt lauantaina 14/11 pidetään klo 13-15 Rusukin syyskokous Fyrisgårdenilla! 

Kokouksessa on vieraana Anne Harbom Jäderlom, joka on Uppsalan Kielikoulun lehtori ja suomen äidinkielen opettaja. 

Anne on ollut mukana kehittämässä suomen kielen uutta kurssisuunnitelmaa ja tulee kokoukseen kertomaan siitä sekä suomen kielen opetuksesta ja oppilaiden arjesta Uppsalassa.

Kaikki yhdistyksen jäsenet sekä suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

 Kokouksessa on kahvitarjoilu!

Syyskokouksen asialista:

1.  Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.  Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.  Kokouksen työjärjestys
4.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5.  Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi
6.  Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
7.  Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
8.  Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
9.  Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen
10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan
toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä
11.  Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
12.  Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat


Kommentit