”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”

Tidigare trodde man att barn skulle  hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra.

Det har funnits en föreställning om att personer som använder flera språk är sämre på vart och ett av språken eftersom de blandas i  huvudet.

Det gjorde att hemspråksundervisningen länge var ifrågasatt och att barn som talade flera språk uppmanades att hålla sig till svenska.

På många håll lever den här enspråkighetsnormen kvar. Men den är på väg att försvinna i rasande fart i dagens globaliserade värld. I  dag är det inte ovanligt att tio olika språk används av eleverna på en skola.

En av dem som forskar i ämnet är Carla Jonsson vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Vi träffar henne på Sundbybergs bibliotek dit hon går ibland för att läsa sina studenters uppsatser.

– Det brukar vara lugnt och skönt här, säger hon och berättar att hon precis har kommit hem från Barcelona där hon har bott under hösten tillsammans med familjen för att få tid att forska på heltid.

Hon pratar svenska och spanska med sina två barn, två och sex år gamla. I Barcelona gick sexåringen i en spansk-katalansk skola där undervisningen skedde på båda språken. Han lärde Carla en del slang från skolgården och även ord och fraser på katalanska.

– Flerspråkigheten har verkligen varit berikande för honom, säger Carla och förklarar hur snabbt det gick för honom att få nya kompisar – delvis för att han från första dagen kunde hänga med i deras prat.

För tio år sedan skrev hon en avhandling om chicanopjäser som spelas i Kalifornien. De är författade av personer med mexikanskt ursprung som ”kodväxlar” mellan spanska och engelska för att skapa vissa effekter. ”Kodväxling” betyder att den som pratar växlar mellan olika språk.

I dag föredrar hon att använda det nyare uttrycket ”translanguaging” som inte har hunnit översättas till svenska än, men som hon tycker säger mer om vad det handlar om.

– I princip bygger det på en liknande tanke som kodväxling. Men om man med kodväxling menar att någon växlar mellan olika språk, så handlar translanguaging mer om att man inte ser språken som separata kodsystem.

Läs mer i DN här
http://mobil.dn.se/insidan/skolan-tar-inte-vara-pa-barnens-alla-sprak/

  • MENY

”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”

Bokmärk artikel
”Skolan missar ofta att se hur mycket ett enskilt barn faktiskt kan, särskilt som det kanske inte alltid kan uttrycka sina kunskaper på svenska”, säger Carla Jonsson.
”Skolan missar ofta att se hur mycket ett enskilt barn faktiskt kan, särskilt som det kanske inte alltid kan uttrycka sina kunskaper på svenska”, säger Carla Jonsson. Foto: Magnus Hallgren

Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra.

Kommentit