Kotimaana suomen kieli


"Kotimaana suomen kieli on laadittu niitä perheitä varten, jotka asuvat ulkomailla ja haluavat antaa perinnöksi lapsilleen oman tai vanhempiensa äidinkielen, suomen. Kirjassa annetaan neuvoja, millä keinoin vanhemmat voivat välittää lapsilleen suomen kielen taidon. Kirja jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa asiantuntijat antavat tietoa kielestä, monikielisyydestä sekä äidinkielestä ja sen merkityksestä. Artikkeleissa todetaan, miten tärkeä voimavara monikielisyys on ja miten kulttuurinen moninaisuus nähdään kasvun, luovuuden ja oppimisen lähteenä. Asiantuntijat korostavat myös, miten erilainen funktio eri kielillä on ja miten suuri on vanhempien vastuu, kun he tekevät päätöksiä lastensa kielivalinnoista. Osa artikkeleista käsittelee kielen oppimista ja opettamista ja antaa konkreettisia ohjeita suomen kielen opettamiseen niin lasten vanhemmille kuin opettajillekin.

Asiantuntija-artikkeleiden yhteydessä on myös viitteitä alan kirjallisuuteen, josta lukija voi halutessaan saada lisätietoa. Toisessa osiossa kuuluu niiden vanhempien ääni, jotka suomenkielisinä ovat muuttaneet toisenkieliseen kulttuuriin. Artikkeleissa kerrotaan, millaisten vaikeuksien eteen pienen kielen edustaja joutuu valtakielen puristuksessa ja millaisia ratkaisuja vanhemmat ovat löytäneet lastensa suomen kielen ylläpitämiseksi. Mukana on myös kirjoittajia, jotka ovat jo lapsina muuttaneet pois Suomesta. He kertovat kielikokemuksiaan sekä lapsen näkökulmasta että myös nyt jo vanhemman näkökulmasta. Siirtyykö suomi myös kolmannelle, ulkomailla kasvavalle sukupolvelle?"

Kirja löytyy tästä:

Kommentit