SvT Opinion: Sverige sviker minoritets- och urfolksbarnen!

SvT Opinion julkaisi tänään debattiartikkelin, jossa kritisoidaan vahvasti Ruotsin tapaa laiminlyödä vähemmistö- ja alkuperäiskansalasten kielellisiä oikeuksia. Artikkelissa todetaan, kuten Uppsalan kunnan neuvonpidoissakin on moneen otteeseen todettu, että yhden tunnin äidinkielen opetus viikossa ei kerta kaikkiaan riitä, jos halutaan noudattaa Ruotsin vahvistamien kansainvälisten konventioiden velvoituksia ja taata lapsille oikeus omaan vähemmistökieleen.

"Sveriges Radio rapporterade nyligen att mängden modersmålsundervisning som erbjuds i nationella minoritetsspråk är otillräckligt.
I SR:s kartläggning svarade 85 % av 248 kommuner att modersmålsundervisningen uppgick till 60 minuter eller mindre. Det går inte, enligt språkforskare, att tillägna sig minoritetsspråket på så lite undervisningstid. Bilden stämmer väl med det som tidigare framkommit i ett antal alternativrapporter till Europarådet och FN.

Det är en skam att Sverige, med sin självbild som förverkligare av barns rättigheter, harvar i det europeiska bottenträsket i utbildningsfrågorna.

Sverige valde de lägsta möjliga åtagandena i samband med ratificeringen av den europeiska språkstadgan år 2000, men inte ens dessa klarar man av. Det finns inte utbildningsstrukturer eller lagstadgade rättigheter."

Lue lisää Läs mer

Kommentit