Suomea äidinkielenä opiskelevien määrä nousussa!Suomea äidinkielenä Ruotsin peruskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on vielä hyvin pieni, jos vertaa kahdenkymmenen vuoden takaisiin lukemiin, mutta viimeisten kolmen vuoden aikana luvut ovat kuitenkin kääntyneet nousuun.
– Olemme menossa oikeaan suuntaan ja se on tietysti ilahduttavaa, sanoo Ruotsinsuomalaisen opettajaliiton puheenjohtaja Sirpa Humalisto.
Heinäkuussa 2015 koululakia muutettiin niin, että kansallisia vähemmistökieliä saa nyt opiskella äidinkielenä, vaikka kieltä ei osaisi lainkaan entuudestaan.
Koululain muutos ja vanhempien tietoisuuden lisääntyminen on kasvun takana, arvioi Humalisto.
- Minulla on sellainen käsitys, että varsinkin nuoremman sukupolven vanhemmat ovat hyvä voimavara. Tämä ryhmä on sitä mieltä, että on tärkeää siirtää monikielisyys lapsille.

Kommentit