Forskningen om barns flerspråkighet är entydig


– Debatten i Sverige går ofta om man ska satsa på modersmålet eller på svenskan. Då blir det ofta att man tänker att vi ska satsa på svenskan för att vi är i Sverige. Men då missar man själva flerspråkigheten, som jag tycker är det allra viktigaste eftersom vi ser att det finns så många fördelar. Jag skulle önska att debatten handlade om att hur man kan se till  att alla får bli flerspråkiga.

Läs mer här

Kommentit