Manifestation för alla barns rätt till modersmålsstöd i Uppsalas förskolor


En manifestation mot kommunens planer att omorganisera och minska på modersmålsstödet för förskolebarn i Uppsala kommun hölls i går fredag den 27 maj vid Uppsala centralstation. Trots regn och rusningstid kom många föräldrar, barn, modersmålspedagoger, politiker och andra engagerade och det hölls tal om nödvändigheten av att stoppa den extremt dåligt förberedda och rent av olagliga omorganisationen. Det som direkt strider mot skollagen och förskolans läroplan är att man planerar att införa "behovsprövning" för att bevilja modersmålsstöd med en språk- och kulturkunnig pedagog.

Det bäddar för totalt godtycke, och de som drabbas är modersmålspedagogerna och våra flerspråkiga barn.


Manifestationen blev huvudnyhet på SVT Uutiset samma kväll, se och lyssna här
(textad på svenska)


Den 1 juni avgörs om kommunen ska ta steget att
inte längre ge alla förskolebarn i kommunen möjlighet att utveckla sina modersmål. Fortfarande hoppas vi på att
förnuftet ska segra.


Under manifestationen fick barnen pyssla och
skapade riktigt fina saker!

Kommentit