Om omorganisationen av modersmålsstödet i Uppsalas förskolor i UNT dag


Modersmålsenheten tar hand om cirka 2300 flerspråkiga barn i Uppsala kommun. Totalt arbetar 80 pedagoger vid enheten som talar 40 olika språk. Nu vill kommunen avveckla den. Det upprör både pedagoger och föräldrar.
– Det hela är flummigt och ogenomtänkt och strider mot vad all forskning visar. Det är oerhört viktigt för känslan av delaktighet och integration att de här barnens modersmål finns naturligt i deras vardag. Dessutom har vi föräldrar inte fått vara med alls. Man tisslar och tasslar och försöker hålla förslaget hemligt fast beslut ska tas redan den första juni, säger Constanze Ackermann-Boström mamma till ett flerspråkigt barn i tyska.

Läs hela artikeln här:
Om striden om modersmålsenheten i Uppsala Nya Tidning

Kommentit