Tvåspråkiga drabbas i Uppsala kommun!

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun vill lägga ned modersmålsenheten. Det är ett förslag som inte bör genomföras, skriver Ellen Bijvoet och Maria Eklund Heinonen, med flera. 

"Enligt skollagen (8 kap. 10 §) ska förskolan ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. En liknande formulering finns även språklagen (14 §). Om Uppsala kommun verkligen menar allvar med att man vill uppfylla det som dessa lagar föreskriver borde man – i stället för att lägga ner modersmålsenheten – snarare utöka antalet timmar modersmålsstöd för de flerspråkiga barnen och arbeta för att modersmålspedagogerna på ett bättre sätt involveras i förskolans verksamhet." Här kan du läsa hela debattartikeln 

Uppsalan kunta informoi lasten vanhempia ehdotetusta muutoksesta 16.5. klo 19.30, paikka: huone 118, Fyrisborg, Fyrisborgsgatan 1
 Täältä voit ilmoittautua tilaisuuteen


Kommentit