Uppsalan kunta aikoo lopettaa äidinkielen tuntiopetuksen esikouluissa!


Uppsalan kunta aikoo lopettaa äidinkielen tuntiopetuksen esikouluissa. Valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan esikoulujen henkilökunnan tulee jatkossa vastata lasten äidinkielenopetuksesta. 
Parhaillaan Uppsalassa esikoulua käyvät lapset saavat opetusta 40 kielellä. 
Ruotsinsuomalaista vähemmistöä muutos huolestuttaa. 
- Meidän oikeus neuvonpitoon on tässä asiassa unohdettu, sanoo Leena Huss, joka kuuluu suomalaista kulttuuria vaalivan Rusukin johtokuntaan.
SVT:n Uutiset. Kuunelkaa tästä.

Kommentit