Äidinkielen tuki ja opetus 2016 - kerro mielipiteesi

Miten teidän lastenne äidinkielentuki esikoulussa on lähtenyt käyntiin syksyn suurien muutoksien jälkeen? Saavatko lapset yhtä paljon tukea kuin aikaisemmin?

Mitä pidätte koulun äidinkielen opetuksesta? Onko tuntimäärä riittävä? Muita mielipiteitä?

Miten lapsenne viihtyy Hällbyn suomenkielisessä esikoulussa? Haluaisitteko, että esikouluja olisi muuallakin?

Rusukilla on neuvonpito Uppsalan kunnan kanssa 26.9. koskien äidinkielen opetusta, esikoulun äidinkielentukea ja suomenkielistä esikoulua. Mistä toivotte meidän keskustelevan heidän kanssaan?Ajattelemme varsinkin niitä suuria yleisiä muutoksia, jotka koskevat äidinkielentukea esikoulussa ja jotka saattavat vaikuttaa myös suomen kielen tukeen. Suomenkieliseen esikouluun (Hällbyhyn) on myös tullut jonoa.

Kertokaa meille kokemuksistanne ja toivomuksistanne 26.9. mennessä. Osoite: Rusukki@gmail.com.

Kommentit