Finsk gåvobok till nyfödda

Sedan länge finns det en landstingsfinansierad gåvobok till alla nyfödda barn i Uppsala län. Boken delas ut via länets alla folkbibliotek genom samverkan med barnhälsovården. Som en del i landstingets satsning på finska finns nu också en finsk gåvobok att hämta på närmaste bibliotek. Målgruppen är små barn som har finskt ursprung på ett eller annat sätt – till exempel via förälder eller mor/farförälder.

Boken som valts ut är Pikku pikku lauluja/Små små visor av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger såsom Björnen sover och Trollmors vaggsång. Sångerna finns med parallelltext på finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna till sångerna.

Kommentit