Förskolebarn i Uppsala utan modersmål i höst!

I maj omorganiserades modersmålsenheten, som ger stöd till barn i förskolan. Inte en nedskärning, utan bara en omorganisation, menade politikerna. Men efter skolstarten står det klart att många barn inte kommer att få något modersmålsstöd alls i förskolan. 
(Obs. Barn tillhörande nationella minoriteter, t ex de sverigefinska barnen, är undantagna/Rusukkis anm) 
Tommie Petersson, själv lärare, är en av de föräldrar vars barn ser ut att bli utan stödet.
– Det kommer att betyda att han tappar spanskan, men också att han berövas rätten att upptäcka sitt kulturella arv. 
– Hans halvbror har fått det här stödet och det har inte bara betytt att han har fått rätt till sitt andra språk, utan också till en hel kultur med sånger, sagor, traditioner. Det stöd han fick i förskolan bär han fortfarande med sig. 
Tommie Petersson jämför modersmålsstödet med slöjdundervisning. 
– Du kanske bara har slöjd någon gång i veckan, men den undervisningen gör också nytta. Det är samma sak här. Flera forskningsresultat tyder på att bara en halvtimmes modermålsstöd gör skillnad i alla delar av barnets liv. 
Integreras i dagliga verksamheten
När utbildningsnämnden fattade sitt beslut om att omorganisera modersmålsenheten i maj var politiker och tjänstemän tydliga med att det hela inte skulle betraktas som en nedskärning.
"I stället ska modersmålsstödet i förskola och skola samordnas för att använda de resurser vi har på bästa möjliga sätt" skrev MP:s Linda Eskilsson och Maria Gardfjell till exempel på debattplats i ETC Uppsala i våras. 
När ETC ringer upp Linda Eskilsson och frågar varför så många barn blir utan stöd i höst säger hon att hon inte vet vad det beror på och att den nya organisationen måste komma på plats innan den kan utvärderas. 
I det politiska beslutet står det att flerspråkiga barn ska kunna bedömas ha behov av modersmålspedagog oavsett kunskapsnivå i svenska. Men i praktiken blir nu många barn utan stöd just med motiveringen att deras svenska är tillräcklig för att tillgodogöra sig förskolans verksamhet. 
Giggi Thomson, chef på avdelningen för individstöd, menar dock att förvaltningen följer de instruktioner den har fått av politikerna. 
– Kunskaper i svenska är inte den allenarådande orsaken, ibland finns svenskkunskaperna, men barnet blir oroligt och har svårt att hålla fokus till exempel. Då kan man få modersmålspedagog beviljad, säger hon.
Läs mer här

Kommentit