Minoriteternas rättigheter ska utredas


Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/utredning-ska-foresla-en-starkt-minoritetspolitik

Kommentit