stöd till kultur- och fritidsprojekt på finska språket

Information om stöd till kultur- och fritidsprojekt på finska språket

Stödet syftar till att uppmuntra kultur- och föreningslivet att arrangera evenemang, program eller projekt på finska språket i Uppsala kommun. Stödet är avsett att stärka och revitalisera den finska språkliga och kulturella identiteten för den sverigefinska minoriteten i Uppsala kommun. De projekt som kan komma ifråga för stöd ska äga rum i Uppsala kommun och vända sig till allmänheten i ett offentligt sammanhang. Projektet ska kommuniceras på finska (och gärna även på svenska). Stödet kan sökas av organisationer. Stadgar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning ska lämnas vid ansökan, om ansökan inte tidigare gjorts till kulturnämnden.

Ansökan

Ansökan sker en gång under 2016 och gäller projekt som genomförs från oktober 2016 till och med juni 2017. Sista ansökningsdag är 17 oktober 2016.

Läs mer här https://www.uppsala.se/kulturbidrag#stod-till-kultur--och-fritidsprojekt-pa-finska-spraket

Redovisning

Redovisning av stödet ska göras senast 2 månader efter avslutat projekt, på särskild blankett som kan hämtas på www.uppsala.se/kulturbidrag

Beslut

Ansökan handläggs av avdelningen för strategi och omvärld. Beslut tas under oktober månad och meddelas skriftligt. Alla ansökningar tas också upp i samråd med representanter för den sverigefinska minoriteten.

Mer information

Elise Rhodin, kulturstrateg, avdelningen för strategi och omvärld Telefon: 018-727 1361.

Nina Klinge-Nygård, finsktalande samordnare, kommunledningskontoret Telefon. 018-727 1832

Kommentit