Utlandsfödda i Sverige kommer oftast från Finland och är kvinnor


Invandringen till Sverige har under en längre tid varit större än utvandringen och det har medfört att gruppen utrikes födda i landet har ökat. Under 2015 växte gruppen med 72 713 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda knappt 1,7 miljoner personer. Det vanligaste födelselandet bland kvinnorna var Finland och bland männen Irak.


Andel kvinnor och män bland de 15 vanligaste födelseländerna per kön, 2015

KvinnorMän
FödelselandAndelFödelselandAndel
Finland11,1Irak8,6
Irak7,2Finland7,5
Polen5,5Syrien6,8
Syrien4,9Polen4,7
Jugoslavien3,9Iran4,3
Iran3,9Jugoslavien4,1
Thailand3,6Somalia3,7
Somalia3,6Bosnien och Hercegovina3,4
Bosnien och Hercegovina3,4Turkiet3,1
Tyskland3,1Tyskland2,8
Norge2,8Danmark2,7
Turkiet2,5Afghanistan2,3
Danmark2,3Norge2,3
Kina2,0Storbritannien och Nordirland2,0
Chile1,6Eritrea1,9
Övriga länder38,6Övriga länder39,9
Totalt100Totalt100

Kommentit