Europarådet granskar stödet till minoritetsspråk i Sverige

Vid Europarådets granskningsbesök i Sverige tas frågan om mängden undervisning i minoritetsspråken upp. På onsdagen är det regeringens tur att ge svar på tal.

Sisuradios kartläggning i början av 2016 visade att det vanligaste är att elever som läser sitt nationella minoritetsspråk i grundskolan får undervisning i en timme eller mindre i veckan.  

Frågan har blivit aktuell vid Europarådets granskningsbesök i Sverige. 

Syftet med besöket är att ta reda på hur väl Sverige lever upp till det internationella avtalet kring minoritetsspråken - Europeisk stadga om landsdels- och minoritetsspråk - som Sverige ratificerade år 2000.   

– Vi har nu bevakat Sverige i nästan två årtionden, så vi har redan en ganska bra bild av situationen här, säger granskningsgruppens ansvariga, professor Alexander Bröstl från Slovakien.

– Den här gången fokuserar vi på hur utbildningsväsendet stödjer minoritetsspråken ända från förskolan till universitetsutbildningar, lägger han till.         

Varför lägger ni så stort fokus på utbildning?  

– Det är en av de känsligaste punkterna om man tänker på kommande generationer. Det handlar om att hålla språken vid liv.  

Minoritetsorganisationerna gav sin syn

Under måndagen och tisdagen träffade granskningsgruppen representanter för de fem nationella minoriteterna i Sverige - samer, romer, sverigefinnar, tornedalingar och judar, och hörde deras syn på utvecklingen framför allt på utbildningsområdet.

Tongångarna var allt annat än positiva.

Sammanfattningsvis var budskapet från organisationerna att framför allt barns rätt till deras minoritetsspråk inte förverkligas i praktiken, trots vackra ord och löften.

"Ja, den där timmen i veckan kom upp"

Även Sisuradios kartläggning av hur mycket undervisning eleverna i grundskolan egentligen får i grundskolan, kom upp.

– Ja, det togs upp. Att det i stora drag är den där timmen, i praktiken kanske 40 minuter, ibland bara 20 minuter och upp till 80 minuter, berättar granskningsgruppens ansvariga, professor Alexander Bröstl från Slovakien. 

Läs mer här: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6534157


Kommentit