Diskussionen om den drastiska nedskärningen av modersmålsstödet i Uppsala fortsätter

Ett medieinslag om Uppsalas omorganiserade modersmålsstöd som lett till att modersmålspedagogerna i de allra flesta språken nu försvunnit och ersatts av ett interkulturellt arbetssätt i förskolorna. Utvecklingen går stick i stäv med skollagen som säger: 10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

– Vi har verkligen blivit av med någonting som var väldigt värdefullt. Jag är mest arg på att de sa att det skulle bli en förbättring, och så har de bara tagit bort det helt, säger Olivias mamma Mikaëla Lind.
En av de saker som politikerna ville när man organiserade om modersmålet för förskolebarn, var att lägga större ansvar på förskolorna, att man ska ha modersmål mer integrerat i hela verksamheten även då modersmålspedagoger inte är där.
Mikaela Lind berättar att Olivia hade modersmålsstöd i franska en gång i veckan tidigare, men att det nu har försvunnit.
– Det sitter en skylt i entrén där det står bonjour et bienvenue, och så finns det en fransk flagga. Men det är ju ingen franska i levande språk i vardagsmiljön för barnen, säger Mikaëla.
Flera föräldrar vi pratar med tycker att det har blivit sämre, att fler barn blir utan stöd. Innan man gjorde om var det ungefär 2 300 förskolebarn som fick stöd av en modersmålspedagog. Nu är det enligt kommunen runt 450 barn som får det och de får istället mer undervisningstid.

Läs och lyssna mer

Kommentit