Nettikysely vähemmistölakiselvitystä varten!

Här kommer länken till den webbaserade enkät som Utredningen om en stärkt minoritetspolitik önskar Ert bistånd i att sprida till enskilda medlemmar av Era organisationer och andra sverigefinnar och finsktalande. Ju fler som deltar, desto bättre underlag för utredningens bedömningar.
Som framgår är enkätens slutdatum fredagen den 10 februari. I denna enkät finns frågorna både på svenska och på finska.
Tyvärr visade det sig för omständligt för oss att kunna hantera att ta fram frågorna också i en pappersversion. Så, de finns endast i form av att länka sig in på denna webblänk.
Med vänliga hälsningar,
Lennart Rohdin
Kulturdepartementet
Särskild utredare
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
070-291 33 39
lennart.rohdin@regeringskansliet.se

Kommentit