TVÅSPRÅKIGA SKYLTAR I KOMMUNHUSET I UPPSALA!

Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde sedan år 2010. Det innebär att kommunen ska informera på finska och synliggöra minoriteten och dess språk.
Nu blir några skyltar på Stationsgatan 12 tvåspråkiga med text på både finska och svenska. Det gäller tre skyltar i gatuplan vid hissarna, en på plan 4, en vid entrén till kontoret på plan 7, samt en affisch i kommuninformation i gatuplan.
- Det är viktigt att det syns att Uppsala är finskt förvaltningsområde och att vi ger utrymme till minoriteten och finska språket, säger Ingela Hagström, chef för avdelningen social hållbarhet, KLK.
Har du frågor kring skyltningen är du välkommen att höra av dig till Nina Klinge-Nygård, nina.klinge-nygard@uppsala.se

Kommentit