Jarmo Lainio ska utreda förbättrad undervisning i de nationella minoritetsspråken

Foto: Sisuradio

Det blir Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet och minoritetsspråksexpert, som blir regeringens utredare för förbättrade möjligheter att studera de nationella minoritetsspråken i Sverige.
Det var utbildningsminister Gustav Fridolin som i dag (14.2) förordnade Jarmo Lainio som särskild utredare.
Precis innan jul presenterade regeringen utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
Då sa Gustav Fridolin så här om utredningen syfte.   
– Vi vill att barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få sin rätt tillgodosedd, lära sig sitt språk och att återväcka ett språk. 
Utredarens uppgift blir bland annat att föreslå åtgärder för att öka tillgången till undervisning i de nationella minoritetsspråken och till tvåspråkig undervisning, om det anses behövas.
Europarådet har också kritiserat Sverige vid upprepade tillfällen för bristerna i undervisningen av minoritetsspråken och den tvåspråkiga undervisningen.
Sisuradios undersökning i början av 2016 visade att de flesta elever i grundskolan som läser något av de nationella minoritetsspråken som modersmål får endast en timmes undervisning eller mindre i veckan.
Läs mer på Sisuradio!

Kommentit